เกมเพื่อความสามัคคี

เกมเพื่อความสามัคคี ข่าวสารที่เกี่ยวกับเกมซึ่งมีคุณสมบัติในการช่วยละลายพฤติกรรมได้เป็นอย่างดี

เกมเพื่อความสามัคคี การปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนหมู่มาก ที่จะต้องมาทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้ทุกคนได้รู้สึกเปิดใจ ยอมรับซึ่งกันและกันด้วยเกม

เกมเพื่อความสามัคคี

เกมเพื่อความสามัคคี สำหรับการจัดกิจกรรม ที่เรียกว่าเป็น เกมหมากรุก หรือกิจกรรมที่จะช่วย ละลายพฤติกรรม ( Ice Breaking ) ของบุคลากรในองค์กร หรือหน่วยงานเป็น กิจกรรมสร้างความสามัคคีในองค์กร ที่ถือเป็นเรื่องที่ มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิด การร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ของทุกคนในองค์กรนั่นเอง

ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว ข่าวสาร สำหรับเกมเมอร์ ก็จะเป็นการจัดให้ทำ กิจกรรมร่วมกันแบบสั้นๆ ที่ดูเหมือนกันกับ เกมสร้างความสามัคคีในห้องเรียน ที่ไม่ได้มีขั้นตอน ที่ซับซ้อนยุ่งยากอะไร โดยจะเป็นกิจกรรม เกมสันทนาการ ไม่ใช้อุปกรณ์ ในลักษณะที่ให้ บุคลากรทุกคน ได้แนะนำตัว และทำความรู้จัก ซึ่งกันและกัน ในเบื้องต้นเท่านั้น

เพราะหัวใจหลัก ของการทำงานเป็นทีม ในองค์กรหรือหน่วยงานนั้น ก็คือความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั่นเอง อีกทั้งยังจะช่วย ให้พนักงานทุกคน มีความรู้สึกที่ สบายอกสบายใจ ในการที่จะทำงาน ร่วมกันกับผู้อื่น ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน

โดยมันจะเป็น สิ่งที่จะช่วยทำให้ ผลงานที่ทำออกมานั้น มีประสิทธิภาพสูง ได้มาตรฐานตามที่ ทางด้านขององค์กรได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ อีกทั้งยังถือว่า เป็นกิจกรรมสันทนาการ เกมสานสัมพันธ์ ออนไลน์ ที่จะช่วยผ่อนคลาย ความตึงเครียดจากการทำงาน ของพนักงานทุกคน ได้เป็นอย่างดี

โดยเกมที่จะถูกนำเอามา ใช้เล่นร่วมกัน ก็จะเป็นเกมที่มี กติกาการเล่นที่เรียบง่าย โดยมุ่งเน้นที่จะทำลาย อุปสรรคของการสื่อสาร ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่าง ตัวของพนักงานแต่ละคน เหมือนเป็นการเปิดช่องลม ให้อากาศได้ถ่ายเทนั่นเอง

ด้วยหัวใจหลัก ของเกมละลายพฤติกรรมนั่นก็คือ เป็นการแนะนำตัว ทำความรู้จักกัน ระหว่างบุคลากร ภายในทีมเดียวกัน เป็นการเตรียมความพร้อม ของบุคลากรทุกคน ก่อนเริ่มการประชุม ในแต่ละครั้ง และยังเป็นส่วนที่ทำให้บรรยากาศ ของการทำงานนั้น ไม่มีความตึงเครียด มากจนเกินไปนั่นเอง

Artist Em